top of page

Inschrijven 

Gegevens van de ouder/voogd/verantwoordelijke

Inschrijving van de deelnemende leerling(en)

Bij Lesnummer(s) dient u alle lesnummers op te sommen van de les(sen) of cursus(sen) waarvoor u de betreffende leerling wenst in te schrijven. U vindt deze lesnummers terug bij elke les in het aanbod en in de kalender.

leerling 1

leerling 2

Aanvullend

Algemene voorwaarden

  • Specifiek voor groepslessen: De inschrijving is pas finaal wanneer de betaling voltooid is. Indien er niet binnen de termijn vermeld op de factuur betaald wordt, kan de plaats mogelijks aan iemand anders gegeven worden.

  • Specifiek voor groepslessen: de les/cursus gaat enkel door wanneer er genoeg leerlingen zijn (Lier: 3; Londerzeel: 4). 
    Van zodra dit het geval is word je verwittigd. Indien de cursus niet doorgaat omwille van niet genoeg inschrijvingen wordt het volledige bedrag terugbetaald. 

  • Kosteloos annuleren kan tot 30 dagen voor de start van de les/cursus. Bij annulering binnen de 30 dagen wordt standaard niets terugbetaald. Indien de annulering te maken heeft met quarantaineverplichting of bewezen ziekte kan er uiteraard wel naar een oplossing gezocht worden die beide partijen schikt (bvb. een voucher voor een volgende les/cursus of eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling)

  • Indien de les/cursus niet kan doorgaan omwille van eender welke reden (bvb. nieuwe lockdown of ziekte van de docente), wordt de les/cursus verzet of wordt het volledige bedrag terugbetaald indien de nieuwe datum je niet schikt.

  • Indien de leerling niet komt opdagen tijdens de les/cursus wordt het volledige bedrag aangerekend.

  • Alle bedragen dienen per overschrijving betaald te worden; cash geld wordt niet aanvaard. 

  • Protest m.b.t. een factuur dient binnen de zeven dagen d.m.v. een aangetekend schrijven gemeld te worden. Enkel de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd bij geschillen. De prestaties van Master More zijn middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

En dan nog even dit

Ik geef toestemming om tijdens de les/pauze foto's te nemen van de door mij ingeschreven leerling(en) die mogelijks voor marketing doeleinden (website, social media e.d.) gebruikt zullen worden.

bottom of page